SeltsMeist


Ja Vormsist
…emadel, vanaemadel ja tädidel olid nobedad näpud ja kududa võis isegi koorma otsas istudes, ohjad ümber käerandme.” ( Sven Danell 1930-1936 )
Pastor Danell kirjutab oma mälestuste raamatus põgusalt, kuid imetlusega Vormsi naistest, nende rahvariietest ja toimekusest.
Tänaseks võime vaid aimata, kuidas elati Vormsil.
Mälestustest, esemetest, arhitektuurist, külade planeeringust ja maastikupildist saame luua oma loo.
Arvatavalt 13. sajandil asusid saarele elama rootslased, kes läbi Soome rannaäärsete kolooniate rännates Vormsile jõudsid. Emamaalt kaasa toodud õpetused karastusid nii ajas kui ka paikkonnas. Sajandeid püsis vormsirootslaste pärimuslik arusaam elust ja selle väärtustest ning saarelisus ja järjepidevus hoidsid traditsioonide sulandumise eest ümberkaudsetega.
Teise Maailmasõja sündmuste keerises põgenes aga enamus saarerahvast Rootsi ning järgnevad aastad kujunesid suurte muutuste ajaks. Muutusid arusaamad elust ja väärtustest, muutusid ka inimesed. Ununesid ja muundusid iidsed tavad. Elamud, rõivad ja tööriistad muutusid tülikateks ja kohmakateks. Kesksel kohal olnud häll ja leivaküna leidsid uue koha pööningul või aidasügavuses.
Kuid uhke kirik ja loodusmaastik püsivad kindlalt, otsekui meeldetuletades ja lootes.
Käsitööseltsist
Vormsi Käsitöö Selts (VKS) asutati 29. aprillil 2000.
Tänaseks on tegevliikmete arv 27. Seltsi peaülesandeks on kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja  tutvustamine.
Suvel saab tutvuda meie käsitööga Vormsi saarel, mardipäeval Mardilaadal.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar