laupäev, 24. oktoober 2020

HAAPSALU SALLI KUDUMISE KURSUS


Esimene kohtumine toimub laupäeval, 14. novembril kell 16:00 Vormsi Käsitöö Seltsi ruumides Hullos. Kursuse programm ja orienteeruv ajakava on toodud allpool, täpsed kuupäevad detsember-märts osas lepime osalejatega juba kohapeal kokku. 

Kursuse läbiviimist on toetanud Vormsi Vald ja Eesti Kultuurkapital ning seetõttu osalustasu ei ole. Küll aga tuleb ise maksta töövahenite (juhend, vardad, lõngad, sallinõel jms - orienteeruvalt ca 25-30 eurot) eest. Esimeses tunnis avab Haapsalu Pitsikeskus oma tillukese filiaali Vormsil ning kõik saavad valida ja osta sobivad lõngad-vardad ja muud töövahendid.

Oma osalemissoovist anna palun teada hiljemalt 7. novembriks kirjutades aadressile bindbongen@vormsi.ee või telefoni teel 5653100.

Palun jagage kindlasti kuulutust ka teiste saareelanike seas, kes pole veel meie seltsi liikmed, kuid keda võiks huvitada kursusel osalemine! Kõik on teretulnud!


Haapsalu salli kudumise praktiline kursus

Kursuse käigus saadakse teadmised haapsalu salli ajaloost ning seotusest rannarootsi kultuurilooga, omandatakse peamised haapsalu salli kudumise võtted. Kursuse lõpuks valmib osalejatel vastavalt soovile haapsalu sall või proovitöö. Kursust juhendab Marju Tamm

14. november 2020 – lühike loeng haapsalu salli ajaloost ning seotusest rannarootsi kultuurilooga;
materjalide ja töövahendite valimine; salli mustri valimine; haapsalu salli põhiosa teoreetiline
tutvustus ning kudumise alustamine. 4 tundi
Detsember 2020 - kooskudumine, küsimused ja täiendavad näpunäited salli põhiosa kudumise
kohta. 3 tundi.
Jaanuari algus 2021 - kooskudumine, küsimused ja täiendavad näpunäited salli põhiosa kudumise
kohta. 3 tundi.
Jaanuari lõpp 2021 – salli põhiosa lõpetamine. Äärepitsi kudumise teoreetiline tutvustamine ning
äärepitsi kudumise alustamine. 5 tundi.
Veebruar 2021 – salli äärepitside kudumise lõpetamine ning külgeõmblemine. 5 tundi.
Märts 2021 – salli viimistlemine ning kursuse lõpetamine. 5 tundi.